Forskningsopphold ved UC Berkeley

UC Berkeley

Foto: Fra UCB campus (av Erlend J. Brevik)

Professor Stephen Hinshaw ved University of California at Berkeley og Professor Astri Lundervold ved Universitetet i Bergen fikk i år innvilget en søknad om støtte til samarbeid mellom disse to institusjonene fra Peder Sather stiftelsen. Til dette samarbeidet inngår det også utveksling av PhD-kandidater mellom Bergen og Berkeley, noe jeg gledelig benyttet meg av ved første anledning.

Hinshaw har publisert en imponerende mengde med artikler om ADHD og har nylig publisert boken ”The ADHD Explosion” sammen med Richard Scheffler, også en professor ved UC Berkeley. Denne kan absolutt anbefales, da den er oppdatert og gir et nyansert bilde på en stor debatt som pågår i dag, om økende prevalenstall for ADHD og muligheten for både over- og underdiagnostisering. Hinshaw har for øvrig vært Principal Investigator ved både BGALS og MTA studiene, store studier som har gitt oss viktige innsikter i ADHD tilstanden.

I Berkeley var det sommerlig og varmt etter Bergensk standard, selv helt mot slutten av oktober måned, noe som kom som et friskt tilskudd til tilværelsen. Det er da forsket på hvordan vær og spesielt sollys virker inn på mental helse?

Etter å ha kommet meg over det verste jet lagget og fått forberedt meg en smule, ankom Astri Lundervold til Berkeley. Vi hadde veiledning i solen og nettverket med forskere ved UC Berkeley, deriblant Professor Robert Knight som hadde kontorplass til Lundervold da hun var ved Berkeley i fjor. Vi jobbet og forberedte oss til møtet med travle Hinshaw, som tok varmt imot oss. Han virket interessert i det vi hadde å komme med, og uttrykte ønsker fra sine PhD kandidater om å komme og besøke oss i Bergen mot slutten av vårsemesteret. PhD kandidatene til Hinshaw var for tiden opptatte med å samle inn siste rest av data til foreløpig siste runde av BGALS prosjektet. Forhåpentligvis vil de ha mer tid til våren til å kunne danne tettere bånd med for forskningsgruppe i Bergen, noe jeg villig stiller opp til hvis anledningen skulle by seg.

Erlend Joramo Brevik (Psykolog og PhD-kandidat ved KGJN)