Er voldelig oppførsel genetisk betinget?

Massemorder

Foto: Fra filmen Nattsvermeren

En finsk studie ble nylig publisert som peker på en sammenheng mellom varianter av genene MAOA og CDH13 og ekstremt voldelig oppførsel. Saken har fått mye oppmerksomhet i media (se lenker under). Genene til 900 finske kriminelle ble analyserte og de kriminelle ble rangert i kategorier fra ikke-voldelig til ekstremt voldelig. Av de mest voldelige (78 stykk, 1154 voldelige saker) fant man en assosiasjon til spesielle genvarianter i MAOA og CDH13, noe som ikke var tilstede hos de ikke-voldelige.

Monoamin oksidase A, eller MAOA, har tidligere blitt assosiert med voldelig oppførsel og har fått kallenavnet «krigergenet». MAOA er viktig for nedbrytning av monoaminer i hjernen, slik som dopamin, noradrenalin og serotonin. Menn er spesielt sårbare for genvarianter i MAOA siden det finnes på X-kromosomet og derfor bare i ett eksemplar hos menn. Varianter av CDH13 er derimot ikke tidligere direkte knytt opp mot voldelig oppførsel, men mot nedsatt impulskontroll. Det har tidligere blitt beskrevet som et kandidatgen for ADHD, og man tror CDH13 er viktig for utviklingen av visse områder i hjernen.

Thegna Macroconstanti, som gjorde ferdig sin PhD i vår publiserte det første funksjonelle studiet på vanlige kodende humane varianter av CDH13 og beskrev også endringer i en ligand av CDH13, adiponektin, hos voksne ADHD pasienter (se tidligere blogg post). Ingen av disse funnene var koblet med voldelig oppførsel.

Genetikk og kriminalitet er et komplisert tema og slike statistiske sammenhenger kan ikke nødvendigvis overføres til enkeltindivider. Slike funn er interessante i et vitenskapelig perspektiv, men bør nok ikke få følger for rettspraksis uten meget god grunn.

Lenke til artikkelen.

Lenker til nyhetssaker (quartz).