FEBS Short-Term Fellowship to study toxic proteins

AnneBaumannFEBS

Photo by Anne Baumann

Researcher Anne Baumann was awarded a two month FEBS Short-Term fellowship to visit the group of Professor Ludmilla Morozova-Roche at the Department of Medical Biochemistry and Biophysics, Umeå University in Sweden. The host group has excellent expertise in revealing molecular and cellular mechanisms of amyloid toxicity, which involves identification of the toxic amyloid species and determination of how they cause cell damage and death. This group also performs live cell imaging by using AFM with an inverted fluorescent microscope to see how the exposure to amyloid structures affects shape and mechanical properties, a method that would be very valuable to establish in our group of protein scientists.

Anne Baumann visited the group to study the cytotoxicity of tyrosine hydroxylase (TH) at various conditions on a SH-SY5Y neuroblastoma cell line. To elucidate the effect of TH on cells live cell atomic force microscope (AFM) imaging was applied. AFM provided information on how TH affected the cell shape and mechanical properties of the membrane. Furthermore, the effect of α-synuclein aggregation, a system that is well studied by the group in Umeå, was investigated on TH aggregation and localization, notably at the membrane.

By Anne Baumann (researcher, KGJN/Biorecognition)

Eksekutive vansker ved ADHD og deltakelse i arbeidslivet

Foto_HelenePaper_jan2015

Photo by David Sim (Flickr)

ADHD er en ”sekkebetegnelse” som inkluderer undergrupper med ulike kjennetegn og årsaksforhold. Identifisering av slike undergrupper kan bidra til mer målrettet behandling. Eksekutive funksjoner er viktige for å regulere atferd, tanker og følelser. Barn og voksne med ADHD viser ofte svikt i disse funksjonene i dagliglivet. Imidlertid er det bare en undergruppe som viser svikt i eksekutive funksjoner målt ved hjelp av nevropsykologiske tester. I en nylig publisert studie ønsket vi å undersøke om denne gruppen hadde spesielle kjennetegn. Det var 79 personer med ADHD og 77 kontrollpersoner inkluderte i studien.

I ADHD-gruppen hadde 24.3% eksekutive vansker på testene. Bare 6.7% av denne gruppen var i arbeid, mot 52,1% i gruppen med ADHD uten disse vanskene. Alle i kontrollgruppen med eksekutive vansker på testene var i arbeid. Studien viste at undergruppen med ADHD og eksekutive vansker også hadde mange andre problemer i hverdagen og rapporterte flere ADHD-symptomer i barndommen. De hadde også mer lese- og skrivevansker enn gruppen uten eksekutive vansker på testene.

Dette indikerer at nevropsykologiske tester kan påvise en undergruppe med økt risiko for vansker i dagliglivet. Resultatene tyder på at det er kombinasjonen av ADHD og eksekutive vansker som bidrar til de funksjonelle vanskene.

Tekst av Helene Halleland

Artikkelen er publisert i det internasjonale tidsskriftet Journal of Attention Disorders: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25555629