Reisebrev fra CoCA-møte i Barcelona

Fra 19. til 21. mars var tre av KG Jebsen-senterets medlemmer på et møte i Barcelona for å diskutere fremgangen i et EU-prosjekt vi er partnere i. EU-prosjektet heter «Comorbid Conditions in ADHD» (CoCA) og inkluderer 17 forskningsgrupper/partnere fra ni land. CoCAs overordnede mål er å bedre kartlegge, forstå og behandle andre sykdommer og lidelser som opptrer samtidig med ADHD, for eksempel depresjon, angst og søvnforstyrrelser. Mer spesifikt er det flere delprosjekt, blant annet en klinisk studie på behandling av depresjon og overvekt hos ADHD-pasienter ved hjelp av lysterapi og fysisk aktivitet, genetiske studier for å undersøke felles underliggende genetikk mellom forskjellige lidelser, hjerneavbildningsstudier også videre. Vårt senter bidrar hovedsakelig først og fremst med epidemiologisk forskning og genetisk forskning; i tillegg til at vi leder et prosjekt hvor vi forsøker å finne nye medisiner for behandling av ADHD og beslektede lidelser.

Kort fortalt skjedde det mye spennende i alle delprosjektene og fremgangen kan sies å være god. Videre er det også hyggelig å møte folk man samarbeider med ansikt-til-ansikt, samtidig som at alle diskusjoner blir mye mer effektive. Problemstillinger som tar to uker å avklare på email og Skype, blir avgjort på fem minutter. Vi fikk derfor lagt en god del konkrete planer for de neste månedene. Dessverre var det veldig travelt alle dagene så det ble begrensede muligheter for sightseeing…

Pressemelding fra 2016 ved oppstart av CoCA-samarbeidet
http://www.ru.nl/donders/agenda-news/vm-news/6-mio-euro-coca-research-adhd/

Blogginlegg om studien på lysterapi og aktivitetsterapi ved ADHD
https://mind-the-gap.live/2017/02/18/coca-proud-trial-ready-to-roll/

 

cocabarcelona20mars2017

Tor-Arne Hegvik, PhD student

Top 10 RNA-Seq Publications of All Time

colourbox16147966rna

«RNA-Seq is the most likely NGS technique to be used by researchers in 2017 due to its versatility»

 

 

 

RNA-seq has become a ubiquitous tool in both biological and medical research. Much of the RNA-seq analysis done is still for differential gene expression from poly-adenylated mRNAs; but the success of RNA-seq can also be seen in the rapid increase in knowledge about biological systems and the large number of distinct variants of the method.  The combination of these factors allow us to go much further than the ‘simple’ 3’ gene expression microarrays and now opens up the possiblities of: splicing analysis, differential allele expression, variant detection, alternative start/stop, gene fusion detection, RNA editing and eQTL mapping to name but a few…

Fortsett å lese Top 10 RNA-Seq Publications of All Time