Bipolar lidelse og migrene kan henge sammen

sy4db2dc_1

I forskning.no kan vi lese om Kaya Kvarme Jacobsen sin publikasjon på sammenhengen mellom Bipolar lidelse og Migrene.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *