KGJN til stede på medisinstudentenes forskningskonferanse, Frampeik

Kvadsheim holdt en presentasjon om hjerteratevariabilitet hos barn med ADHD og angst
Kvadsheim holdt en presentasjon om hjerteratevariabilitet hos barn med ADHD og angst

30. oktober til 1. november ble medisinstudentenes årlige forskningskonferanse, Frampeik, avholdt. De fire byene Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø veksler på å avholde arrangementet, og i år var det idylliske Tromsø sin tur.

Elisabet Kvadsheim, forskerlinjestudent ved UiB og medlem av KGJN, deltok på konferansen. Forskerlinjen gir medisinstudenter mulighet til å arbeide i en forskningsgruppe parallelt med studiene, og i år har Kvadsheim fulltidspermisjon for å fokusere på forskningen. Hun undersøker hvordan det autonome (ikke-viljestyrte) nervesystemet fungerer hos barn og ungdom med ADHD og angst, ved bruk av et mål kalt hjerteratevariabilitet.

Frampeik gir medisinstudenter som forsker muligheten til å presentere sine prosjekter. Det var et stort spenn i tematikken – alt fra biomarkører og medikamentutprøving til Kvadsheims forskning på ADHD. Kvadsheim fikk flere spørsmål fra salen etter presentasjonen, som kan tyde på at deltakerne syntes dette er et viktig og interessant forskningsområde.

Daniel Jensen