Ernæring og ADHD

Det er en klar sammenheng mellom kosthold, helse og adferd. Alvorlig feilernæring og vitaminmangel kan gi nevrologiske og psykiatriske symptomer. Det har også vært antatt at kostholdsfaktorer spiller en rolle ved vanlige psykiatriske lidelser, inkludert ADHD. Det er begrenset kunnskap om sammenhengen mellom kostholdsfaktorer, vitaminstatus og ADHD symptomer, men noen studier har vist at kostholdsendringer og tilførsel av vitaminer kan gi reduksjon av ADHD symptomer, både hos barn og voksne. Elisabeth Landaas og medarbeidere ved KGJN publiserte nylig en studie i British Journal of Psychiatry Open, der de studerte blodnivået av vitaminer hos 133 voksne ADHD-pasienter, sammenlignet med 131 friske kontrollpersoner. Det viste seg  at sammenlignet med friske kontrollpersoner, var personene med ADHD overrepresentert i gruppen med lave nivåer av vitaminene B2, B6 og B9. Det er uklart om de lave vitaminnivåene kan direkte relateres til ADHD-symptomer, men det er sannsynlig at de skyldes kostholdsfaktorer som er forskjellig hos en undergruppe av ADHD-pasienter og kontrollpersonene. Kostholdsvaner etableres tidlig og uheldige matvaner fra barndommen kan vare til voksen alder. Det er mulig at dette kan utløse, forverre eller vedlikeholde ADHD-symptomer. Her kan dere lese mer: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5153567/

 

EAT word cloud, fitness, sport, health concept

Stort nytt EU-prosjekt innvilget

Betydningen av ernæring ved psykiatriske lidelser vil undersøkes nærmere i det omfattende nye samarbeidsprosjektet Eat2BNICE  (E2BN), som nylig ble innvilget 12 millioner Euro i støtte.

Dette er det største og mest omfattende EU-prosjektet med deltagelse fra Det medisinsk odontologiske fakultet i Bergen. Fra KGJN er Jan Haavik og Stefan Johansson partnere i dette prosjektet, som er det  4. store EU-prosjektet der KGJN deltar som partnere. Mer informasjon om prosjektet kommer senere.»

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *