Hvor mye medisin blir egentlig skrevet ut i Norge?

Ved K.G. Jebsen senter for forskning på nevropsykiatriske lidelser utforsker vi hjernen på flere måter. En del av vår forskning drar nytte av forskjellige nasjonale registre, for eksempel Medisinsk fødselsregister og Norsk pasientregister. Ved de fleste registrene må man søke om å få tillatelse for å få se forskjellige typer statistikk, eller man må lese rapporter registrene selv utgir. Et unntak er Reseptregisteret hvor alle kan se og laste ned statistikk på hvor mye det skrives ut av forskjellige typer medisiner. Her kan man også “zoome” seg inn på for eksempel kjønn og fylke. Med tallene man laster ned kan man så enkelt lage grafer over hvor mye det skrives ut av en medisin.

 

Her er et eksempel med metylfenidat (som er blant annet er virkestoffet i ADHD-medisinene Ritalin og Concerta).

Tabell, TorArne_blogg_22.9.16

 

Husk at dataene sier ikke noe om hvorfor en medisin ble skrevet ut, altså hvilken sykdom eller lidelse den utskrevne medisinen var ment å behandle. For eksempel bruker man av og til antidepressiva som sovemedisin hos folk som ikke er deprimerte, og det kan man ikke undersøke nærmere i disse fritt tilgjengelige dataene.

Prøv selv på

http://www.reseptregisteret.no/

Tor Arne Hegvik, PhD student

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *