Rapport fra konferanse om nanomedisin

Foto: Claude Mansiot
Foto: Claude Mansiot

Ved foten av Alpene i den franske byen Grenoble, ble «European Nanomedicine Meeting» arrangert. Konferansen samlet forskere innen medisin, nanoteknologi, farmasi og biokjemi. De fleste kom fra Europa, men noen var også invitert fra USA. Mange interessante foredrag ble holdt, og temaene spredte seg fra utviklingen av nanomaterialer til kliniske studier av nanoprodukter. Arwyn Jones fortalte om hvordan cellene i kroppen tar opp nanopartikler og hvordan celle-penetrerende peptider (CPP) kan forbedre opptaket slik at legemiddelet, som nanopartiklene bærer på, kan leveres til riktig sted inni cellene.

Foto: Lars Herfindal
Foto: Lars Herfindal

Vi var en gjeng på fire som reiste fra Bergen, Maite Bezem og Fredrik G. Johannessen fra Biogjenkjenning, og presenterte våre prosjekter på poster. Våre postere handlet om biologisk nedbrytbare nanopartikler som brukes til å pakke inn tyrosin hydroksylase, også kalt TH. TH er et enzym og kan beskrives som en molekylær maskin. Kroppen trenger det til å produsere lykkemolekylet dopamin. Dopamin er også et signalstoff som hjernen trenger for å kunne styre kroppens bevegelser. Dopaminnivået kan være påvirket i noen sykdommer, blant annet Parkinsons sykdom og ADHD.

Tekst: Maite (Maria Teresa) Bezem (stipendiat, Biogjenkjenning)